Roll or Hand Roll

 • Tuna Roll

  • 5.25
  Tuna Roll
 • Salmon Roll

  • 5.25
  Salmon Roll
 • YellowTail Scallion Roll

  • 5.50
  YellowTail Scallion Roll
 • Spicy Tuna Roll

  • 6.50
  Spicy Tuna Roll
 • Spicy Salmon Roll

  • 5.95
  Spicy Salmon Roll
 • Spicy White Tuna Roll

  • 6.25
  Spicy White Tuna Roll
 • Spicy Yellow Tail Roll

  • 6.50
  Spicy Yellow Tail Roll
 • Spicy Scallop Roll

  • 6.95
  Spicy Scallop Roll
 • Spicy Kani Roll

  • 5.50
  Spicy Kani Roll
 • Salmon Avocado Roll

  • 5.95
  Salmon Avocado Roll
 • Tuna Cucumber Roll

  • 5.95
  Tuna Cucumber Roll
 • Eel Avocado Roll

  • 6.25
  Eel Avocado Roll
 • Toro Scallion Roll

  • 9.50
  Toro Scallion Roll
 • California Roll

  • 5.25
  California Roll
 • King Crab California Roll

  • 8.95
  King Crab California Roll
 • Alaska Roll

  • 5.95

  Salmon, Cucumber & Avocado.

  Alaska Roll
 • Philadephia Roll

  • 5.95

  Smoked Salmon, Cream Cheese & avocado.

  Philadephia Roll
 • Boston Roll

  • 5.50

  Shrimp, Cucumber, lettuce & mayo.

  Boston Roll
 • Salmon Skin Roll

  • 4.95
  Salmon Skin Roll
 • Shrimp Tempura Roll

  • 6.95
  Shrimp Tempura Roll
 • Spider Roll

  • 9.50
  Spider Roll
Roll or Hand Roll
Scroll to top